Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.12.2018 - 17.1.2019

Diplomatické mise šlechty českých zemí v Japonsku a jejich kulturní ohlasy ve střední Evropě

Národní památkový ústav České republiky (NPÚ) ve spolupráci s Českým centrem Tokio připravil pro japonskou metropoli panelovou výstavu, která mapuje diplomatickou činnost českých šlechticů v Japonsku a ohlas jejich misí ve střední Evropě. Výstava, kterou doplní prezentace odborníků NPÚ, bude zahájena 17. prosince 2018.

Tématem panelové výstavy a doprovodných přednášek jsou diplomatické mise šlechticů z českých zemí v Japonsku na přelomu 19. a 20. století. Aristokratičtí diplomaté  si po ukončení diplomatického angažmá přiváželi na svá domovská zámecká sídla řadu suvenýrů, artefaktů nebo jiných předmětů a pamětihodností. Rakouský diplomat Heinrich Coudenhove-Kalergi se dokonce během svého působení v Tokiu oženil s dcerou japonského obchodníka se starožitnostmi Mitsuko. Tyto lidské kontakty a exotické zážitky posléze po návratu do českých zemí výrazně ovlivnily životy někdejších diplomatů i jejich potomků. Sběratelské akvizice zase obohatily zámecké sbírky a následně výrazně ovlivňovaly poznání asijské kultury a umění ve střední Evropě. Panelová výstava a přednášky připomenou diplomatické a sběratelské aktivity Heinricha Coudenhove-Kalergi, Erwina Dubského, Kuna Des Fours Walderode a Karla Vavřince Schwarzenberga.

Vystaveny budou také unikátní albuminové fotografie, které si Erwin Dubský ze své diplomatické mise v Japonsku v letech 1874-1876 přivezl zpět do vlasti a které se  zachovaly na zámku v Lysicích. 

Kdy: 18. 12. 2018 - 17. 1. 2019
Otevírací doba Českého centra Tokio je 10:00 až 17:00.

※České centrum Tokio bude mít zavřeno pro veřejnost od 25. prosince do 7. ledna

Kde: České centrum Tokio (http://tokyo.czechcentres.cz/cs/o-nas/kontakt/)

 

Vernisáž výstavy spojená s doprovodnou přednáškou odborníků z Národního památkového ústavu se bude konat ve výstavní síni Českého centra 17. prosince v 18:30.

Zájemce o účast prosíme o registraci na e-mail cctokyo@czech.cz. Uveďte prosím své jméno a počet účastníků.

Medailonky přednášejících:

Bc. Martina Rudolfová – kastelánka Státního zámku Lysice

Vystudovala historii a dějiny umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po několikaleté praxi průvodkyně na Státním hradě Pernštejně byla v roce 1996 jmenovaná kastelánkou Státního zámku Lysice. Památkový objekt, od roku 2002 národní kulturní památka, pod jejím vedením prochází rozsáhlou památkovou obnovou a stal se místem, kde se koná řada kulturních a společenských akcí. V roce 2014 absolvovala prestižní stáž Attingham Trustu ve Velké Británii. I díky dlouholeté praxi je členkou poradní kastelánské komise generální ředitelky NPÚ.

Mgr. Petr Pavelec, PhD. – ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích

V roce 1994 dokončil studium oborů filozofie a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v letech 2008–2012 absolvoval postgraduální doktorské studium v oboru středověké výtvarné umění na katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1991 pracoval pro Státní památkový ústav České Budějovice postupně jako referent, vedoucí uměleckohistorického oddělení, náměstek ředitele pro výkon památkové péče (2006), ředitel územního odborného pracoviště (2007). Od 1. 1. 2013 byl jmenován ředitelem územní památkové správy v Českých Budějovicích. Přednáší na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, je členem Českého národního komitétu ICOMOS a autorem projektu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii.

 

Místo konání:

2-16-14 Hiroo
150-0012 Tokio, Shibuya-ku
Japonsko

Datum:

Od: 17.12.2018
Do: 17.1.2019

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala