Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.12.2018 - 31.3.2019

Překladatelská soutěž Susanny Roth 2019

Česká centra a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, vyhlašují 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth určené začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka do 40 let za nejlepší překladový text prozaického díla současného českého autora. Cílem soutěže je kontinuální podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů, stejně jako podpora a šíření české literatury v zahraničí.

Text k překladu
Letošní porota ČC a ČLC vybrala knihu Anny Cimy - Probudím se na Šibuji (nakl. Paseka, 2018). Soutěžním textem k překladu jsou kapitoly 16-19 z třetí části knihy (str. 83-95) o rozsahu cca 12 normostran.


Cena
Několikadenní návštěva ČR spojená s aktivní účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

 

Zadání a podmínky účasti
Účastník odevzdá soutěžní překlad textu knihy Anny Cimy – Probudím se na Šibuji (část třetí kapitola 16-19, str. 83-95) v elektronické podobě na e-mail příslušného ČCZ nebo ZÚ a to do termínu, který je uveden v soutěžní výzvě pro dané teritorium.

Kromě soutěžního překladu účastník v elektronické podobě poskytne svůj profesní životopis v podobě medailonku o rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii vč. uvedení autora fotografie v tiskové kvalitě a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu.

Účastník soutěže vše odevzdá nejpozději 31. března 2019 na e-mailovou adresu příslušného ČC či ZÚ, která se 5. ročníku soutěže účastní.

České centrum Tokio: cctokyo@czech.cz

Odevzdáním výše uvedených dokumentů, údajů a fotografie účastník soutěže souhlasí s jejich zpracováním pro potřeby soutěže a s jejich použitím pro účely spojené s medializací soutěže, tzn. s jejich zveřejněním (na webech ČC, ČLC či ZÚ nebo prostřednictvím relevantních tiskovin) v případě svého vítězství v rámci daného teritoria.

 

Termíny
Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2019
Zveřejnění výsledků: do 15. května 2019
Pobyt oceněných překladatelů v ČR: léto/podzim 2019

 

Kontaktní osoby
České centrum Tokio: cctokyo@czech.cz
Anna Hrabáčková, Česká centra, hrabackova@czech.cz
Jan Zikmund, České literární centrum, jan.zikmund@czechlit.cz

 

Autorka
Anna Cima se narodila v roce 1991 v Praze, vystudovala obor japonská studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti žije v Japonsku, kde se zabývá studiem poválečné japonské literatury a také vyučuje v kurzu českého jazyka pro cizince v Českém centru Tokio. Kromě psaní se věnuje kresbě a hudbě. Román Probudím se na Šibuji je její prvotina.

 

Místo konání:

2-16-14 Hiroo
150-0012 Tokio, Shibuya-ku
Japonsko

Datum:

Od: 19.12.2018
Do: 31.3.2019

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala