Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.10.2017 17:00 - 19:00

Přednáška Pavla Kořínka “Dvacet let komiksové normalizace — Český komiks zkrocený i vzkvétající”

Přednáška Pavla Kořínka na téma “Dvacet let komiksové normalizace — Český komiks zkrocený i vzkvétající” blíže představí japonským návštěvníkům český komiks, jeho stěžejní díla a představitele, během období normalizace.

Datum: 16. 10. 2017, od 17:00 do 19:00

Místo: místnost 314, Ho-Bun 1 Gokan, Hongo Campus, The University of Tokyo.

Normalizační léta 1968–1989 představují v dějinách českého komiksu poněkud paradoxní období: komiks, resp. obrázkový seriál (jak byl tehdy takřka bez výjimky nazýván), byl na jednu stranu přísně kontrolován, cenzurován, a co do rozsahu či žánrové specifikace omezován, avšak přes všechna tato omezení – a zásluhou shody mnoha rozličných okolností – v této době komiksová tvorba vzkvétala a výjimečných kvalit dosahovala zejména tvorba pro děti. Přednáška historika komiksu, Pavla Kořínka, se zaměří na přehledné popsání normalizačního komiksové krajiny v Československu, přiblíží její základní organizační nastavení, vývojové tendence, představí základní publikační platformy, formátové typy a samozřejmě i nejvýraznější tvůrce. Dílčího ohledání se dostane též otázkám (spíše minoritního) komiksového samizdatu či exilu.

V Japonsku jsou velmi populární české knižní ilustrace, a proto věříme, že i český komiks, který je po výtvarné stránce značně propracovaný, si zde může najít své obdivovatele. Zároveň v Tokiu probíhá i Výstava 100 let českého komiksu, která návštěvníkům umožňuje proniknout do tajů českého komiksu ještě hlouběji a kromě komiksové historie představuje i současné české díla a autory.

Přednáška bude probíhat v českém jazyce a bude tlumočena do japonštiny.

Místo konání:

Ho-Bun 1 Gokan, Hongo Campus, The University of Tokyo.

Datum:

16.10.2017 17:00 - 19:00

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala