Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.5.2012

Dějiny a význam Ceny Jindřicha Chalupeckého (11. května 2012)

V pátek 11. května 2012 od 19.00 do 20.30 hodin se uskuteční přednáška Lenky Lindaurové, věnovaná historii a významu Ceny Jindřicha Chalupeckého. Do japonštiny ji bude tlumočit ředitel Českého centra Tokio Petr Holý.

 

Dějiny a význam Ceny Jindřicha Chalupeckého (11. května 2012)

V pátek 11. května 2012 od 19.00 do 20.30 hodin se uskuteční přednáška Lenky Lindaurové, věnovaná historii a významu Ceny Jindřicha Chalupeckého. Do japonštiny ji bude tlumočit ředitel Českého centra Tokio Petr Holý.

Česká prestižní cena pro mladé výtvarné umělce, Cena Jindřicha Chalupeckého, byla založena z podnětu dramatika a spisovatele, bývalého prezidenta České republiky Václava Havla, dále akademického malíře Theodora Pištěka a básníka a výtvarného umělce Jiřího Koláře dne 27. května 1990. Nese jméno předního českého teoretika a kritika výtvarného umění a literatury, esejisty a filosofa Jindřicha Chalupeckého, který na sklonku života souhlasil s vypsáním ceny pod názvem Cena Jindřicha Chalupeckého. Vítěz Ceny Jindřicha Chalupeckého získává jako odměnu 100.000.- Kč na realizaci výstavy a katalogu v následujícím roce, kdy rovněž absolvuje šestitýdenní pobyt v New Yorku v rámci International Studio and Curatorial Program, který mu zajišťuje spolupracující instituce The Foundation for a Civil Society, jež získává finance od Trust for Mutual Understanding. Prostřednictvím nadace získává oceněný autor i cenné kontakty v zahraničí. V době pobytu má laureát rovněž možnost vystavovat své práce v Českém centru v New Yorku. Od roku 2012 má laureát možnost vybrat si za cíl svého rezidenčního pobytu některé z Českých center v zahraničí. Velmi nás těší, že Laureát ceny za rok 2011 Mark Ther si za místo rezidenční stáže vybral právě České centrum Tokio. Tvorba Marka Thera bude jistě pro mnoho japonských diváků, zvyklých na „veřejnou prudérnost“ v jistém ohledu šokující, nicméně věříme, že hloubkou své myšlenky japonské publikum zaujme. Také dílem Marka Thera se bude Lenka Lindaurová ve své přednášce zabývat. Jedná se vůbec o první ucelené představení Ceny Jindřicha Chalupeckého v Japonsku.

 

Žádáme vážené zájemce o R.S.V.P. na adresu cctokyo@czech.cz.

Přednáška bude zahájena v 19.00, hlavní brána velvyslanectví ČR bude z bezpečnostních důvodů otevřena pouze od 18.30 do 19.10. Na pozdější příchody nemůže být brán zřetel. Děkujeme za pochopení.

 

Místo konání:

2-16-14 Hiroo
150-0012 Tokio, Shibuya-ku
Japonsko

Datum:

11.5.2012

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala