Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

26.9.2013 18:30 - 20:00

Panelová diskuse na téma Překladová práce japonské a české literatury

„Mezi dvěma jazyky-pohled do překladatelství české a japonské literatury“ se bude konat dne 26. 9. od 18:30 do 20:00 v Tachikawa Memorial Hale na Rikkyo Univerzitě v Tokiu.

 

Sympozium na téma:

  „Mezi dvěma jazyky-pohled do překladatelství české a japonské literatury“

se bude konat dne 26. 9. od 18:30 do 20:00 v Tachikawa Memorial Hale na Rikkyo Univerzitě v Tokiu ( http://www.rikkyo.ac.jp/access/ikebukuro/campusmap/  ) .

Tři ze současně nejaktivnějších překladatelů a odborníků působících v České republice a v Japonsku pohovoří o situaci a problematice překladové práce.  Prvním hostem bude pan Tomáš Jurkovič z Prahy, který je překladatelem děl japonského významného spisovatele Haruki Murakami. Jako druhý vystoupí doc. Ken`ichi Abe,Ph.D., bohemista a aktivní překladatel české literatury v Japonsku, který mimo jiné přeložil a vydal např. díla B.Hrabala, Fukse, M.Ajvaze. Třetím účastníkem tohoto veřejného sympozia bude významný profesor Mitsuyoshi Numano z Tokijské univerzity-odborník na středoevropskou literaturu a současnou japonskou literaturu. Na závěr budou mít i zájemci v publiku možnost položit panelistům otázky a s nimi diskutovat.

Sympozium bude probíhat v japonštině. Po přednášce je pro účastníky v prostorách budovy připraveno i malé pohoštění.

Prosíme zájemce, aby se přihlasili do 25.9. na adresu cctokyo@czech.cz

Místo konání:

Datum:

26.9.2013 18:30 - 20:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala