Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.7.2012 - 27.9.2012

Jiří Trnka – Ve službách imaginace

Jedna z nejvýraznějších osobností českého animovaného filmu a ilustrační tvorby Jiří Trnka by v pátek 24. února 2012 oslavil sté výročí narození. Svět si tohoto enfant terrible české animace připomíná v rámci velkolepých oslav pořádaných na počest jeho jubilea.

 

 

Jiří Trnka – Ve službách imaginace (13. července – 27. září 2012, České centrum Tokio)

 

Jedna z nejvýraznějších osobností českého animovaného filmu a ilustrační tvorby Jiří Trnka by v pátek 24. února 2012 oslavil sté výročí narození. Svět si tohoto enfant terrible české animace připomíná v rámci velkolepých oslav pořádaných na počest jeho jubilea.

 

České centrum Tokio si dovoluje vás pozvat na putovní výstavu nazvanou Jiří Trnka: Ve službách imaginace, kterou připravila Česká centra ve spolupráci s kurátorkami Lucií Vlčkovou a Michaelou Mertovou, v poutavém grafickém zpracování Štěpánem Malovcem.

Výstava Jiří Trnka – Ve službách imaginace je průvodcem po životě a díle ke stému výročí narození Jiřího Trnky, jež bylo zařazeno do oficiálního seznamu výročí UNESCO pro rok 2012.

Kurátorky Lucie Vlčková z UMPRUM a Michaela Mertová z NFA vytvořily panelovou výstavu představující reprezentativní výběr z Trnkovy rozsáhlé tvorby.

Přehledová expozice připravená Českými centry představuje reprezentativní výběr z Trnkovy rozsáhlé tvorby. Tematický průřez napříč výtvarnými obory, ve kterých se Jiří Trnka umělecky realizoval, poskytuje komplexní pohled na jeho mnohovrstevnatou tvorbu prostřednictvím obrazových panelů s doprovodnými texty, zdůrazňujícími obsahové a formální aspekty díla. Skenované originály a kvalitní fotografie divákům přibližují klíčové návrhy a realizace knižní tvorby a užité grafiky, volné tvorby (kresbu, malbu, plastiku) a samozřejmě loutkářské, divadelní a filmové tvorby. Opomenuty nezůstávají ani Trnkovy významné příspěvky v oboru výstavnictví, reprezentované instalacemi na světových výstavách Expo’58 v Bruselu a Expo’67 v Montrealu. Zvýšenou pozornost prezentace zaslouženě věnuje Trnkově filmové tvorbě a poukazuje k jeho zásadní roli ve světově proslulé tradici české animace.

Projekt je zaměřen především na široké publikum, zejména mladé lidi zajímající se o svět animace, její zakladatele a prvopočátky jejich tvorby. Výstavní projekt, který doslova obletěl svět, byl zahájen v únoru 2012 vernisáží v německém  Mnichově. Výstavu Jiří Trnka: Ve službách imaginace představují Česká centra také v Miláně, Sao Paulu, Seoulu či Ammánu a řadě dalších. Trnkova filmová retrospektiva byla k vidění např. ve Velké Británii, kde ČC Londýn uvedl jeho nejslavnější díla ve spolupráci s BFI.

České centrum Tokio program doplnilo o filmové projekce vybraných Trnkových filmů, které již od první poloviny roku 2012 běží v rámci oblíbeného cyklu CZECH THE CINEMA.

Součástí výstavy a „tokijskou specialitou“ jsou rovněž Trnkovy originální kresby a malby ze soukromé japonské sbírky.

Věříme, že výstavou zaujmeme lačné japonské publikum.

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Haně Tůmové za zapůjčení originálních loutek Jiřího Trnky z její soukromé sbírky, a v neposlední řadě také MFAF Anifest, který je nechal zcela nově zrekonstruovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo konání:

2-16-14 Hiroo
150-0012 Tokio, Shibuya-ku
Japonsko

Datum:

Od: 13.7.2012
Do: 27.9.2012

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala