Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.5.2014 14:00 - 17:00

20.ročník soutěže v českém jazyce

Velvyslanectví České republiky v Japonsku s potěšením oznamuje konání 20. ročníku „Soutěže v českém jazyce“. Soutěž se bude konat ve spolupráci s Českým centrem Tokio v sobotu 17. května 2014 ve 14:00 hod. v prostorách univerzity JOSAI v Tokiu. Soutěž je určena japonským studentům českého jazyka a všem zájemcům o jazykovou kulturu a reálie České republiky.

 Velvyslanectví České republiky v Japonsku s potěšením oznamuje konání 20. ročníku „Soutěže v českém jazyce“. Soutěž se bude konat ve spolupráci s Českým centrem Tokio v sobotu 17. května 2014 ve 14:00 hod. v prostorách univerzity JOSAI v Tokiu.

Soutěž je určena japonským studentům českého jazyka a všem zájemcům o jazykovou kulturu a reálie České republiky.

 Účastníci soutěže budou ve svých vystoupeních v délce přibližně 5 minut hovořit na jedno z níže uvedených témat, které si vyberou, a zodpoví dotazy ze strany odborné poroty. Soutěžící by při přednesu neměli číst text z předem připravených poznámek.

TÉMATA:

1. „2014: Rok české hudby – česká hudba a já“

nebo

2. „Mé oblíbené město“

 Uzávěrka přihlášek 20. ročníku:   8. květen 2014

 Soutěž se bude konat v prostorách univerzity JOSAI - „Main Hall“ na adrese 3-26 Kioicho, Chioda-ku, 102-0094 Tokyo -

v sobotu 17. května 2013 od 14:00 hod.

Registrace soutěžících bude zahájena ve 13:30 hod.

Zájemci o účast v soutěži musí vyplnit formulář přihlášky a zaslat jej na adresu Velvyslanectví České republiky v Japonsku poštou nebo faxem ( 03-3400-8124) nejpozději do 8. května 2014.

Přihlášku najdete na webové stránce Velvyslanectví České republiky v Tokiu.

 Účast v soutěži bude jednotlivým uchazečům potvrzena dodatečně po uzávěrce.

Orientační mapa místa konání soutěže bude vložena.

 

 

 

 

Místo konání:

Josai University Tokyo

Datum:

17.5.2014 14:00 - 17:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala