Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Výsledek - Překladatelská soutěž Sussany Roth

Česká centra a Literární sekce Institutu umění – Divadelního ústavu uspořádaly letos 1. ročník mezinárodní soutěže pro mladé překladatele, pojmenované po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí. Nultý ročník soutěže, pořádaný u příležitosti výročí Bohumila Hrabala, se uskutečnil v r. 2014.

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let, jejichž úkolem je přeložit odbornou porotou vybraný úryvek současné české prózy autorů obdobného věku. Soutěž proběhla v úzké spolupráci s Českými centry v zahraničí. Uchazeči ze 17 zemí přeložili text z knihy Davida Jana Žáka Návrat krále Šumavy, životopisného románu o „nepolapitelném převaděči“ Josefu Hasilovi (Labyrint, 2012). Na základě vyhodnocení celkem 90 překladů místními odborníky byli vybráni nejlepší překladatelé ze 13 zemí: Bulharska, Egypta, Finska, Chorvatska, Japonska, Lotyšska, Maďarska, Polska, Rumunska, Ruska, Španělska, Švýcarska a Ukrajiny.

 

V Japonsku z přihlášených 12 účastníků České centrum Tokio obdrželo celkem 6 překladů a vítězkou letošní soutěže za nejlepší překlad do japonštiny byla vyhlášena slečna Akane Ema ( Tokio ) . Slavnostní vyhlášení proběhne 23.5.2015 od 14.hodin v kinosále Velvyslanectví České republiky v Japonsku v rámci  21. ročníku soutěže v českém jazyce.Vítězka jako cenu obdrží cestu do ČR spojenou s účastí na bohemistickém semináři a překladatelském workshopu.

 

Všem účastníkům bychom chtěli poděkovat za účast v letošním ročníku soutěže  a doufáme, že tato soutěž i její další ročníky přispějí ke zvýšení zájmu o českou literaturu a těšíme se, že se s Vámi zase brzy setkáme.