Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Výsledek - Překladatelská soutěž Sussany Roth 2016

Česká centra a Literární sekce Institutu umění – Divadelního ústavu uspořádaly letos 2. ročník mezinárodní soutěže pro mladé překladatele, pojmenované po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí.

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let, jejichž úkolem je přeložit odbornou porotou vybraný úryvek současné české prózy autorů obdobného věku. Soutěž proběhla v úzké spolupráci s Českými centry v zahraničí. Uchazeči přeložili text z knihy Anny Bolavé „Do tmy“.

V Japonsku z přihlášených 26 účastníků České centrum Tokio obdrželo celkem 8 překladů a vítězkou letošní soutěže za nejlepší překlad do japonštiny byla vyhlášena slečna Mei Kashima(Tokio). Vítězka jako cenu obdrží cestu do ČR spojenou s účastí na bohemistickém semináři a překladatelském workshopu.

 


Všem účastníkům bychom chtěli poděkovat za účast v letošním ročníku soutěže  a doufáme, že tato soutěž i její další ročníky přispějí ke zvýšení zájmu o českou literaturu a těšíme se, že se s Vámi zase brzy setkáme.