Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Sto let českého komiksu: obrázkové seriály pro zábavu i poučení

České centrum Tokio Vás zve na přednášku Mgr.Pavla Kořínka, Ph.D. o historii a současnosti českého komiksu. Přednáška bude zaměřena na stručné popsání nejvýraznějších historických milníků vývoje českého komiksového seriálu, národních specifik a krátké představení nejzajímavějších současných českých komiksových tvůrců a jejich děl. Jedno z dalších témat přednášky bude věnované inspiračnímu vlivu japonské mangy a moderní japonské vizuální kultury vůbec na nejmladší generaci českých tvůrců. České centrum je organizátorem akce.

Datum: 6. července od 19:00- (vstup od 18:30)

Místo: Výstavní sál Českého centra  v Tokiu

Lektor: Mgr. Pavel Kořínek, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Žádáme zájemce o R.S.V.P. na adresu cctokyo@czech.cz.

 


Český obrázkový seriál – komiks – procházel ve 20. století nejrůznějšími proměnami: od nejistých batolecích let na počátku století se v letech třicátých a čtyřicátých vypracoval téměř na evropskou úroveň, v svobodném rozkvětu mu ale několikráte zabránily vnější politické a společenské změny. Přesto však nikdy – ani stižen nacistickým omezováním českojazyčného tisku, ani zakazován komunistickou cenzurou – zcela nezanikl a napříč celým stoletím se rozvíjel a při omezených publikačních možnostech hledal způsoby, jak přežít a pokud možno vzkvétat. Po pádu komunistického režimu v roce 1989, zejména pak od roku 2000, lze pozorovat výrazné oživení českého komiksu, který se postupně vymaňuje z dříve pevně vyhrazených mantinelů a s většími ambicemi tvůrčími i uměleckými začíná oslovovat nové čtenáře doma, i pozvolna v zahraničí. Přehledová přednáška se zaměří na stručné popsání nejvýraznějších historických milníků vývoje českého komiksového seriálu, zvláštní pozornost bude přitom věnována srovnání národních specifik komiksového provozu s kontextem jiných světových komiksových scén (francouzskou, americkou,  Následovat bude krátké představení nejzajímavějších současných českých komiksových tvůrců a jejich děl. V posledních letech se začíná prosazovat nejmladší generace tvůrců (a stále častěji i tvůrkyň), pro které již roli jednoho z nejdůležitějších inspiračních zdrojů zcela přirozeně sehrává japonská manga a vůbec moderní japonská vizuální kultura.
japonskou). Japonsko coby téma a inspirační zdroj českého komiksu bude tvořit poslední kapitolu nadcházející přednášky.

 Přednáška bude proslovena v českém jazyce a tlumočena do japonštiny, je vhodná pro všechny zájemce o evropský komiks, české kulturní dějiny a česko-japonské kulturní vztahy.

 


 

Pavel Kořínek

Badatelské zaměření
Populární literatura; literární kultura; teorie komiksu; dějiny československého komiksu; elektronické edice.