Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Překladatelská soutěž Susanny Roth 2017

Česká centra (ČC) a Literární sekce Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) vyhlašují 4. ročník Mezinárodní soutěže pro mladé překladatele Cena Susanny Roth, pojmenované po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí.

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let, jejichž úkolem je překlad dosud nepřeložené současné české prózy (beletrie). Uchazeči přeloží ucelený úryvek vybraného autora o rozsahu cca 10 normostran z knihy vydané v letech 2015–2016 v ČR. V každém jazykovém teritoriu bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede místní odborná porota. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady.

 


 

TEXT K PŘEKLADU

Letošní jury ČC a IDU vybrala knihu Biancy Bellové Jezero (nakl. Host, 2016).

 

CENA

Několikadenní návštěva ČR spojená s účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

 

ZADÁNÍ A PODMÍNKY ÚČASTI

Soutěžící odevzdá svůj překlad textu z knihy Biancy Bellové Jezero (kapitola I. Zárodek, str. 9–25), profesní životopis v podobě medailonku a aktuální fotografii. Vše zašle v elektronické podobě nejpozději  do 31. března 2017 na e-mailovou adresu příslušného českého centra v zahraničí. 

E-mailové kontakty jsou k dispozici na www.czechcentres.cz/o-nas/sit-cc/ a www.mzv.cz.

 

 


 

Termíny

 Termín uzávěrky pro zaslání překladů: 31. března 2017

 Termín zveřejnění výsledků: do 15. května 2017

 Termín pobytu oceněných v ČR: léto/podzim 2017

Soutěžící odevzdá svůj příspěvek v elektronické podobě nejpozději  do 31.3.2017 zasláním na e-mailovou adresu příslušného Českého centra / Zastupitelského úřadu v zahraničí.

 

Kontaktní osoby

Taťjana Langášková, vedoucí Programového oddělení ČC, E: langaskova@czech.cz
Viktor Debnár, vedoucí Literární sekce IDU, E: viktor.debnar@institutumeni.cz

České centrum Tokio : cctokyo@czech.cz