Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Smutná zpráva o úmrtí Mudr. Hideo Sekine

Se smutkem v srdci oznamujeme, že dne 18.ledna v noci zemřel velký přítel české hudby a české kultury vůbec Mudr. Hideo Sekine, který zejména dílu Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů věnoval téměř celý svůj život.

Mudr. Sekine byl  nejen vášnivým propagátorem díla českých skladatelů v Japonsku ,ale také jeho  velkým znalcem.
Přeložil do japonštiny bezpočet libret českých oper a velkého množství překladů českých písňových textů. Mudr. Hideo Sekine je autorem mnoha komentářů pro japonská vydání české hudby na nosičích LP, CD, DVD  nebo programů určených pro distribuci na koncertech vážné hudby.
V roce 1990 založil společnost B. Martinů v Japonsku a působil léta jako její předseda. Od roku  1998 byl  poradcem Japonského klubu přátel Leoše Janáčka. Za své mimořádné aktivity na poli rozvoje japonsko-českých hudebních styků byl v roce 2004 v Brně oceněn Medailí Nadace Leoše Janáčka a v listopadu 2009 byl vyznamenám za šíření dobrého jména české kultury v Japonsku Cenou Artis Bohemiae Amicis ministra kultury České republiky.

Během svého života Mudr. Hideo Sekine aktivně spolupracoval  i s velvyslanectvím České republiky v Japonsku a Českým centrem Tokio.

V loňském roce byl Mudr. Hideo Sekine jmenován členem Čestného výboru Roku české kultury v Japonsku, který letos v souvislosti s 60. výročím obnovení diplomatických vztahů mezi Japonskem a Českou republikou v Japonsku probíhá.

 

Odchodem Mudr. Sekineho Česká republika  ztrácí opravdu velkého přítele a odborníka.
Chtěli bychom vyjádřit všem pozůstalých naši nejhlubší soustrast a zároveň upřímně poděkovat  za jeho celoživotní práci a zanícení věnované právě české kultuře.

 

 

Hlavní překlady MUDr. Sekineho z češtiny do japonštiny:

Milan Kundera:                 Žert (1970, 1992)

K. V. Burian:                      Hudba domova (román o A. Dvořákovi, 1983)

J. Wenig:                           Prahou za hudbou (1989)

J. Seifert:                           Všecky krásy světa, 1998)

R. Těsnohlídek:                 Liška Bystrouška (2005)

 

Libreta českých oper:

B. Smetana:                     Prodaná nevěsta, Tajemství, Viola

A. Dvořák:                        Dimitrij, Čert a Káča, Rusalka

B. Martinů:                        Hry o Marii, Řecké pašije

L. Janáček                        Kompletní dílo