Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Překladatelská soutěž Susanny Roth 2020

Česká centra a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, vyhlašují 6. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth určené začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka do 40 let za nejlepší překladový text prozaického díla současného českého autora. Cílem soutěže je kontinuální podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů, stejně jako podpora a šíření české literatury v zahraničí.

Soutěžní text k překladu

Porota letos vybrala knihu Veroniky Bendové Vytěženej kraj (nakl. FRA, 2019). Soutěžním textem je část knihy na str. 22-39 o rozsahu cca 22 normostran.

Cena

Několikadenní návštěva ČR spojená s aktivní účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

Zadání a podmínky účasti

Účastník odevzdá soutěžní překlad textu knihy Veroniky Bendové Vytěženej kraj (nakl. FRA, 2019) v elektronické podobě na e-mail příslušného ČCZ nebo ZÚ.

 

Kromě soutěžního překladu účastník v elektronické podobě poskytne svůj profesní životopis v podobě medailonku o rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu.

 Účastník soutěže vše odevzdá nejpozději 31. března 2020 na e-mailovou adresu příslušného ČC či ZÚ, která se aktuálního ročníku soutěže účastní.

Kontakt na České centrum Tokio:  cctokyo@czech.cz

 

Důležité termíny

Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2020

Zveřejnění výsledků: do 15. května 2020

Pobyt oceněných překladatelů v ČR: červenec 2020

 

Kontaktní osoby

České centrum Tokio: cctokyo@czech.cz

Anna Hrabáčková, Česká centra, hrabackova@czech.cz

Jan Zikmund, České literární centrum, jan.zikmund@czechlit.cz

 

MEDAILON AUTORKY

 Veronika Bendová se narodila v roce 1974 v Praze. Vystudovala scenáristiku a dramaturgii na pražské FAMU. Literárně debutovala v roce 2012 novelou Nonstop Eufrat, která byla také přeložena do španělštiny. Příležitostně publikuje časopisecky povídky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© FRA

 

 

 

 

 

 

© R. Brousil