Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Překladatelská soutěž Susanny Roth 2015

29.10.2014: Česká centra (ČC) a Literární sekce Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) vyhlašují mezinárodní soutěž pro mladé překladatele, pojmenované po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí.

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let věku, jejichž úkolem je překlad současné české prózy autorů obdobného věku, tj. kolem 40 let. Uchazeči přeloží ucelený úryvek odbornou porotou zvoleného autora o rozsahu max. 15 normostran z knihy publikované v letech 2013/2014. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady. V každé účastnické zemi bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede místní odborná porota.

 Odborná komise, sestávající ze zástupců ČC, IDU, MK ČR, nakladatelství Větrné mlýny a Ceny Česká kniha,  letos vybrala knihu Davida Jana Žáka Návrat krále Šumavy, životopisný román o „nepolapitelném převaděči“ Josefu Hasilovi (Labyrint, 2013).


Cena
Několikadenní návštěva ČR spojená s účastí na bohemistickém semináři; participace na překladatelském workshopu v jeho rámci.

Podmínky účasti
Přihlásit se mohou překladatelé do 40 let věku s trvalým pobytem v dané zemi, kteří dosud nepublikovali žádný knižní překlad.

Zadání
Překlad textu z knihy D. J. Žáka Návrat krále Šumavy (úryvek kapitoly Agent-chodec, s. 169–184).

Termíny
Termín uzávěrky přihlášení: 1. prosince 2014
Termín uzávěrky pro zaslání překladů: 31. ledna 2015
Termín zveřejnění výsledků: do 31. března 2015
Termín pobytu oceněných v ČR: červenec 2015 


Soutěžící odevzdá svůj příspěvek v elektronické podobě nejpozději 31.1.2015  zasláním na e-mailovou adresu příslušného Českého centra / Zastupitelského úřadu v zahraničí,  kontakt :  cctokyo@czech.cz