Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Přednáška: Poetické konstanty Bohumila Hrabala – Od autora v množném čísle k syntetizující definici

10. ledna se v Českém centru Tokio koná přednáška doc. Jakuba Češka, Ph.D. z fakulty humanitních věd Univerzity Karlovy. Tématem přednášky je Bohumil Hrabal a jeho dílo.

Anotace přednášejícího:

V přednášce se budu věnovat krystalizaci Hrabalovy tvorby, její podobě na konci čtyřicátých a na začátku padesátých let, která vyústí k prvním oficiálně publikovaným dílům. Přítomnost cenzorského dohledu ilustruji na lektorských posudcích, zároveň naznačím směr úprav a proměnu autorského gesta. Dohled nelze chápat pouze jako omezující, nýbrž také jako stimulující, povede totiž k proměně autorského stylu. Načrtnu prehistorii tvorby na konci čtyřicátých let, v letech padesátých, dvojí podobu „oficiálního“ spisovatele (jinou v šedesátých a jinou od druhé poloviny sedmdesátých let), plodné období spisovatele „v likvidaci“ (v první polovině sedmdesátých let), a jeho pozdní podobu tzv. literární publicistiky. Formuluji interpretační hypotézu, která nám umožní propojit prehistorii tvorby s jeho pozdní fází.  Půjde tedy též o mapování poetických východisek, zároveň o uchopení Hrabalovy literatury nikoli pouze jako „vyptávání se na sebe“, nýbrž též se silným důrazem na budoucnost. Tématem Hrabalova spisovatelského gesta není totiž pouze to, co bylo (i když je pohledem přikován k minulému), nýbrž především to, co bude.

 

Kdy: 10. 1. 2020 v 19:00

Kde: České centrum Tokio.

Zájemce o účast prosíme, aby se registrovali na e-mailovou adresu cctokyo@czech.cz.

Uveďte prosím své jméno a počet účastníků.

 

doc. Jakub Češka, Ph.D. 

Je docentem na katedře elektronické kultury a sémiotiky, fakulty humanitních věd UK. Zaměřuje se na interpretaci prózy, věnuje se francouzské naratologii s přesahem do ruského formalismu, českému strukturalismu a teorii fikčních světů. Mezi setrvalé zájmy patří literární dílo Milana Kundery a Bohumila Hrabala a sémiotická esejistika Rolanda Barthese. Publikoval monografie „Království motivů: Motivická analýza románů Milana Kundery“ (Togga, 2005), „Zotročený mýtus: Roland Barthes“ (Togga, 2010), „Bohumil Hrabal – autor v množném čísle“(Host, 2018), aj.

Přednáška byla podpořena Grantem JSPS Kakenhi 19K00493.