Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Přednáška - Antonín Raymond: cesta z Kladna do Tokia

Dovolujeme si pozvat vážené příznivce Českého centra Tokio na přednášku paní PaedDr. Ireny Veverkové Antonín Raymond: Cesta z Kladna do Tokia, která se uskuteční ve středu dne 11. dubna 2012 od 19.00 hodin v multifunkčním sále Českého centra Tokio.

 

Antonín Raymond: cesta z Kladna do Tokia

 

Dovolujeme si pozvat vážené příznivce českého centra Tokio na přednášku paní PaedDr. Ireny Veverkové Antonín Raymond: Cesta z Kladna do Tokia, která se uskuteční ve středu dne 11. dubna 2012 od 19.00 hodin v multifunkčním sále Českého centra Tokio. Světoznámý architekt českého původu a jeden z otců japonské moderní architektury Antonín Raymond, (vlastním jménem Reimann, 10. 5. 1888 – 21. 11. 1976) se narodil v Kladně.  PaedDr. Veverková pohovoří o dětství a mládí A. Raymonda a jeho životě a vztahu k rodnému Kladnu.

PaedDr. Irena Veverková působí mnoho let v Okresním muzeu v Kladně a bezmála 20 let ve Státním oblastním archivu v Praze - Státním okresním archivu Kladno. Je tajemnicí společnosti PATRIA, která se spolupodílela na osazení a odhalení pamětní desky kladenského rodáka, světoznámého architekta Antonína Raymonda. PaedDr. Veverková se specializuje na regionální historii, stavební vývoj Kladna, osobnosti Kladna a Kladenska a dějiny školství.

 

Mezi její publikace patří stručný životopis inženýra a architekta Jana Josefa Švagra (který po jistou dobu působil v Raymondově tokijském atelieru a nemalou měrou se podílel na Raymondových japonských realizacích), uveřejněném ve sborníku SOkA Příbram. V roce 2010 spolupracovala také na díle populárního seriálu České televize Šumné stopy (autorů Radovana Lipuse a Davida Vávry v těsné spolupráci s Petrem Holým, Helenou Čapkovou a Českým centrem Tokio), věnovaného osobě Jana Josefa Švagra. Dále publikovala studii Antonín Raymond a Reimannové; osud židovské rodiny ve XX. století, Společnost Patria, 2006, Kladno, Kladenský rodák A. Raymond, Slánský obzor, 1998, Zmizelé Kladno, edice Zmizelé Čechy, Paseka, Praha, Cesta bez návratu (o kladenské židovské obci), 2010, Procházka Kladnem (1993, fotografie Jan Kačír), Kladno – doteky času (úvodní text obrazové publikace věnované Kladnu), 2011.

 

V roce 2006 kurátorovala výstavu Antonín Raymond a Reimannové, osud židovské rodiny ve XX. století, kterou po skončení darovala Židovské obci ve Fairfieldu (nedaleko NY), jež vlastní kladenskou židovskou tóru.

 

Přednášku z češtiny do japonštiny tlumočí ředitel Českého centra Tokio Petr Holý.

 

Přednáška PaedDr. Ireny Veverkové se uskuteční mimo jiné díky projektu, na kterém spolupracuje Statutární město Kladno, Architektonická kancelář Antonína Raymonda v Tokiu (Raymond Architectural Design Office) pod vedením architekta a žáka Ant. Raymonda Shigefumi R. Tsuchiyi, a České centrum Tokio: studentské architektonické soutěži Cena architekta Antonína Raymonda, vyhlašované městem Kladnem.

 

Vítěz soutěže je zván na měsíční studijní pobyt v Raymond Architectural Design Office, České centrum Tokio zajišťuje měsíční ubytování vítěze a podílí se logisticky.

 

Laureátkou 1. ročníku Ceny Antonína Raymonda se stala sl. Gabriela Králová, jíž touto cestou blahopřejeme.

Žádáme vážené návštěvníky o potvrzení účasti na R.S.V.P. cctokyo@czech.cz

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:  Děkujeme za velký zájem o přednášku, z kapacitních důvodů jsme byli nuceni příjem žádostí zastavit.