Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Diplomatické mise šlechty českých zemí v Japonsku a jejich kulturní ohlasy ve střední Evropě

Národní památkový ústav České republiky (NPÚ) ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Japonsku a Českým centrem Tokio připravil pro japonskou metropoli panelovou výstavu, která mapuje diplomatickou činnost českých šlechticů v Japonsku a ohlas jejich misí ve střední Evropě. Výstava, kterou doplní prezentace odborníků NPÚ, bude zahájena 17. prosince 2018.

Informace ohledně zimních kurzů českého jazyka

S radostí oznamujeme, že od 8. 1. 2019 zahajuje České centrum Tokio další cyklus kurzů českého jazyka. Otevírají se kurzy pro úplné začátečníky i pro pokročilé studenty. Těšíme se na Vaši účast.

Interaktivní výstava Czech Innovation Expo v Miraikanu

Interaktivní výstava Českých center, která pomocí nejmodernějších technologií mapuje 100 let českých inovací, bude od 12. prosince 2018 k vidění v tokijském muzeu Miraikan (The National Museum of Emerging Science and Innovation).

Mezinárodní umělecká výstava pro děti 2018

O víkendu 8. a 9. prosince 2018 se bude v obchodním domě Nadya Park ve městě Nagoja konat další ročník Mezinárodní umělecké výstavy pro děti. Česká republika se na výstavě bude prezentovat krátkými animovanými filmy s doprovodným programem pro děti. Součástí programu dále budou také koncerty, taneční vystoupení, workshopy apod.

Filmový cyklus 1918-2018: Učitelka

10. prosince se bude v Českém centru Tokio promítat filmové drama režiséra Jana Hřebejka “Učitelka“. Promítání je součástí filmového cyklu věnovaného klenotům české a slovenské kinematografie v rámci oslav 100. výročí založení republiky a probíhá ve spolupráci s Velvyslanectvím České a Slovenské republiky pravidelně každý měsíc.

Oznámení o omezení provozu výstavní síně

V pátek 2. listopadu bude od 10:00 do 17:00 probíhat ve výstavní síni Českého centra Tokio instalace nové klimatizační jednotky. Výstava „Metamorphosis“ bude pro veřejnost přístupná, ale je možné, že kvůli pohybu řemeslníků a stavebním úpravám nebude možné si prohlédnout několik momentálně vystavených děl. Děkujeme za pochopení.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Naši partneři