Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

30.filmový večer Spalicek

České centrum Tokio si vás dovoluje pozvat na projekci prvního celovečerního barevného filmu režiséra Jiřího Trnky, od jehož narození uplynulo 24. února 2012 100 let a jenž se nesmazatelně zapsal do dějin české a světové animované tvorby.

Jiří Trnka: ŠPALÍČEK  (1947, ČSR, 83 minut)

České centrum Tokio si vás dovoluje pozvat na projekci prvního celovečerního barevného filmu režiséra Jiřího Trnky, od jehož narození  uplynulo 24. února 2012 100 let a jenž se nesmazatelně zapsal do dějin české a světové animované tvorby.

Jméno Jiřího Trnky je nejen v Japonsku pojmem, který si nežádá dalších slov. V České republice se ale stále málo ví, jak velkému zájmu se v Japonsku česká animovaná tvorba těší. Pro několik generací animátorů a tvůrců animovaných filmů v Japonsku znamená Trnka vůbec nejvyšší uměleckou a technickou metu. Ostatně, také v Japonsku má Jiří Trnka dlouhou řadu obdivovatelů. Trnkova tvorba ovlivnila několik významných japonských režisérů, zejména Kihačiróa Kawamota (1925-2010), který se v roce 1963 přímo u Jiřího Trnky učil filmařskému řemeslu. České centrum Tokio tohoto významného japonského režiséra přivítalo na své půdě již 9. listopadu 2007. Kihačiró Kawamoto hovořil o době svého působení u Jiřího Trnky.

Film Špalíček byl natočen již v roce 1947. Mezi mladými Trnkovými spolupracovníky také nalezneme jméno dalšího z dnes světově uznávaných českých tvůrců animovaného filmu,  Břetislava Pojara. Autorem filmové hudby je další neopomenutelný velikán, Václav Trojan. Právě Špalíčkem Trnka pevně naznačil možnosti filmového „panáka“ – loutky, která je dnes ve světě synonymem českého klasického animovaného fimu.  Špalíček je tvořen šesti epizodami – Masopust, Jaro, Legenda o Sv. Prokopovi, Pouť, Posvícení, Betlém a zavádí nás do světa dnes už bohužel pozapomínané české lidové kultury.

 

Žádáme vážené diváky o R.S.V.P. na adresu cctokyo@czech.cz.

 

Projekce bude zahájena v 19.30 dne 28.3.2012, hlavní brána velvyslanectví ČR bude z bezpečnostních důvodů otevřena pouze od 19.00 do 19.40. Na pozdější příchody nemůže být brán zřetel. Děkujeme za pochopení.